ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มิถุนายน 2556 / 07:54:25  
แม่สะเรียง จู่โจมตรวจปัสสาวะกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลางห้องประชุม ไม่พบสารเสพติด แม่สะเรียง  จู่โจมตรวจปัสสาวะกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลางห้องประชุม  ไม่พบสารเสพติด
แม่สะเรียง จู่โจมตรวจปัสสาวะกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลางห้องประชุม ไม่พบสารเสพติด

ที่หอประชุมอำเภอ แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มีการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ประจำเดือน มิถุนายน 2556 ระหว่างการประชุมนั้น ทางอำเภอร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง ตำรวจภูธรแม่สะเรียง ตชด.337 แม่สะเรียง ด่านตรวจค้นเข้าเมือง และ เจ้าหน้าที่ทหารพรานที่ 36 ได้นำอุปกรณ์การตรวจหาสารเสพติดมาตรวจปัสสาวะ หาสารเสพติดให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ทีละ 1 ตำบล โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยหมู่บ้านบนพื้นที่สูงตามแนวชายแดนเน้นการตรวจสารเสพติดประเภทฝิ่น ส่วนในพื้นที่ราบในเมือง ตรวจสารเสพติดประเภทยาบ้า ในเบื้องต้น การตรวจปัสสาวะจำนวน 300 คน ผลการตรวจยังไม่พบสารเสพติด
นายเล็ก ศรีเรือง นายอำเภอแม่สะเรียง เปิดเผยว่า การปฏิบัติการจู่โจมตรวจสารเสพติดครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตาม โครงการอำเภอสีขาว เพื่อตรวจหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันกับยาเสพติด ทั้งนี้ก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐโปร่งใส ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดให้ได้ผลเป็นรูปธรรมนั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่ยุ่งเกี่ยวและต้องไม่พัวพันกับยาเสพติดด้วย

ข่าวโดย : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738