ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กรกฎาคม 2554 / 18:15:30  
ขบวนแห่เทียนประจำพรรษาเทศบาลเมืองน่าน ประจำปี 2554 ปลอดเหล้าเข้าพรรษา
ขบวนแห่เทียนประจำพรรษาเทศบาลเมืองน่าน ประจำปี 2554 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา รณรงค์ปลอดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ตลอดระยะเวลาเข้าพรรษา และผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร งด จำหน่ายสุรา ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นเวลา 2 วัน คือ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

บ่ายวานนี้ (14 ก.ค.54) ขบวนแห่เทียนประจำพรรษา เทศบาลเมืองน่าน ตามประเพณีเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2554 ได้เริ่มขึ้น โดยขบวนแห่เทียนของเทศบาลเมืองน่าน และขบวนแห่คณะศรัทธาชุมชนหมู่บ้าน 28 ชุมชนเขตเทศบาล หน่วยงานสถานศึกษา เอกชน กว่า 30 ขบวน เคลื่อนขบวนแห่เทียน ไปตามถนนในเขตเทศบาล ในขบวนชูด้วยคำขวัญเมืองน่าน มีการรณรงค์ยาเสพติด และปลอดเหล้า- เบียร์ รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน รณรงค์ต่อต้านโรคไข้เลือดออก ขบวนฟ้อนล่องน่าน ขบวนแห่ตุง และอื่น ๆ จนสิ้นสุดที่บริเวณข่วงเมืองน่าน โดยมี นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธี นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวรายงาน โดยเทียนจำนำพรรษาทั้งหมด ได้นำไปถวายตามวัดต่าง ๆ และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกวดต้นเทียนจำนำพรรษา ชิงรางวัลเงินสด พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ ทุกรางวัลด้วย
งานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา จะมีขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งถือว่าเป็นพิธีกรรมของพุทธศาสนา ตลอดระยะเวลา 3 เดือน และก่อนการถวายเทียนจะมีพิธีเฉลิมฉลองตามประเพณี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
นอกจากนี้ รัฐบาลได้กำหนดให้ วันเข้าพรรษา เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ และประกาศวาระจังหวัดน่าน กำหนดให้การจัดงานประเพณีงานประจำปี ปลอดเหล้าเบียร์ ซึ่งในวันที่ 15 กรกฎาคม เป็นวันอาสาฬหบูชา และวันที่ 16 กรกฎาคม เป็นวันเข้าพรรษา ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา ทำให้ในช่วงเทศกาลดังกล่าว งดขายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในงาน ด้วยการขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ร้านค้า จำหน่ายสุรา เวลาเช้า 11.00 – 14.00 น. และช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา 17.00 น.– 24.00 น. และห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ในทั้งสองวันดังกล่าวข้างต้น ............................................... ปาริฉัตร์ สองสียนต์ / ข่าว สวท.น่าน บันลือ อินต๊ะไชย / ภาพ

ข่าวโดย : ปาริฉัตร์ สองสียนต์ /บรรลือ อินต๊ะไชย / ข่าว-ภาพ/
หน่วยงาน : สวท.น่าน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738