พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภูญิชัย ** "เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท"เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ ๑ ในโครงการที่ดีของคนไทย ** จังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือผู้พบเห็นการเอารัดเอาเปรียบ ด้านสินค้าเเละบริการ เเจ้งร้องเรียนได้ที่ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลำพูน โทร.053-561483 หรือ สายด่วน สคบ.1166** **เชิญรับฟังรายการผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพบประชาชน ทาง สวท.ลำพูน FM 95 MHz ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น.**

ลำพูน ข่าวอัพเดท

จังหวัดลำพูน เตรียมพร้อมรับมือและปรับแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

จังหวัดลำพูน เตรียมพร้อมรับมือและปรับแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน
(20/11/2562)

จังหวัดลำพูนประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์ งานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(20/11/2562)

จังหวัดลำพูนเตรียมความพร้อมจัดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562

จังหวัดลำพูนเตรียมการจัดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อันเป็นการเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์ นครหริภุญไชย และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน
(19/11/2562)

จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนส่งสาวงามเข้าประกวดนางสาวลำพูน ประจำปี 2562

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า ด้วยจังหวัดลำพูน กำหนดจัดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 และได้จัดการประกวดนางสาวลำพูน ประจำปี 2562 เพื่อคัดเลือกสาวงามไว้เป็นตัวแทนในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน
(19/11/2562)

เครือสหพัฒน์เดินหน้าโครงการประชารัฐจัดกิจกรรมพร้อมแสดงผลงาน 11 โครงการจากบริษัทในเครือ

เครือสหพัฒน์ เดินหน้าสานพลังโครงการประชารัฐ หลังประสบความสำเร็จจากการจัดงานมาแล้ว 2 ปี เตรียมแสดงผลงาน 11 โครงการประชารัฐจากบริษัทในเครือที่ จ.ลำพูน พร้อมจัดกิจกรรมพิเศษ อาทิ สอนอาชีพ อบรมความรู้ บริการทางการแพทย์ ร่วมด้วยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปและผลิตภัณฑ์ชุมชน
(19/11/2562)

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน ประกาศเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน ประกาศเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่น
(19/11/2562)

รัฐมนตรีเกษตรฯ เตรียมการ ติดตาม เฝ้าระวัง สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร

รัฐมนตรีเกษตรฯ ติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
(19/11/2562)

จังหวัดลำพูน มุ่งขับเคลื่อน การดำเนินโครงการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ตลอดปี 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมการดำเนินโครงการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน โดยมุ่งลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุช่วงในช่วงเทศกาลและตลอดทั้งปี
(19/11/2562)

อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เปิดรับคำขอสินเชื่อ `กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน`

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า ด้วยสำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สอป.สปอ.) ประกาศกำหนดการเปิดรับคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน โดยประกาศกำหนดเปิดรับคำขอสินเชื่อกองทุนฯ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป หรือจนกว่าวงเงินจะหมดก่อน
(18/11/2562)

สหรัฐฯ ระงับสิทธิ GSP อ้างไทยไม่คุ้มครองแรงงานตามมาตรฐานสากล มีผล 6 เดือน นับจากนี้ ผู้ส่งออกเตรียมปรับตัวรับมือภาษีนำเข้าที่เพิ่มขึ้น

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตามที่สมาพันธ์แรงงานและ สภาอุตสาหกรรมแรงงานสหรัฐฯ (American Federation Labor & Congress of Industrial Organization: AFL-CIO) ได้ยื่นคำร้องให้ตัดสิทธิ GSP ไทย เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 และวันที่ 16 ตุลาคม 2558 เนื่องจากเห็นว่าไทยมิได้คุ้มครองสิทธิแรงงานตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาไทยได้ดำเนินการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ เพื่อให้สอดคล้องกับ ข้อเรียกร้องสหรัฐฯ และมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) แต่สหรัฐฯ มองว่าไทยยังไม่สามารถดำเนินการตามข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ
(18/11/2562)

ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง

ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งประกอบด้วย
(18/11/2562)

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง และขยายเวลาสินเชื่อผู้ประกอบกิจการยาง

วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ ๑ วงเงิน ๒๔,๒๗๘,๖๒๖,๒๑๘ บาท กรอบวงเงิน ๒๔,๐๔๓,๙๐๖,๓๑๘ ให้ใช้เงินทุนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำรองจ่ายแทนรัฐบาลไปก่อน จำนวน ๒๓,๔๗๒,๐๒๑,๕๔๑ บาท และให้ธ.ก.ส. เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และปีถัดๆ ไปตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป
(18/11/2562)