พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภูญิชัย ** "เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท"เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ ๑ ในโครงการที่ดีของคนไทย ** จังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือผู้พบเห็นการเอารัดเอาเปรียบ ด้านสินค้าเเละบริการ เเจ้งร้องเรียนได้ที่ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลำพูน โทร.053-561483 หรือ สายด่วน สคบ.1166** **เชิญรับฟังรายการผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพบประชาชน ทาง สวท.ลำพูน FM 95 MHz ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น.**

ลำพูน ข่าวอัพเดท

จังหวัดลำพูน จัดโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า ด้วยทางวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระเจริญพระชนมายุ 87 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมายุ 41 พรรษา ในระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(20/08/2562)

พัฒนาฝีมือแรงงานงานลำพูน สนับสนุนสถานประกอบกิจการเสริมทักษะ สร้างความปลอดภัยให้กับพนักงานผู้ใช้รถฟอรคลิฟท์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนร่วมกับบริษัทพลีโมเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จัดฝึกอบรม สาขา การบำรุงรักษาและการขับรถฟอรคลิฟท์อย่างปลอดภัย จำนวน 2 รุ่น ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพแรงงานทางด้านโลจิสติกส์ให้มีความรู้และทักษะที่สูงขึ้นในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย เพื่อลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยรุ่นที่ 1 ฝึกระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 จำนวน 12 คน และ รุ่นที่ 2 ฝึกระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2562 จำนวน 12 คน ณ บริษัทพลีโมเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
(20/08/2562)

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จะดำเนินการจัดอบรมให้แก่ผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 (ขับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย)

สำนักงานปะชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนจะดำเนินการจัดอบรมให้แก่ผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 (ขับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ
(19/08/2562)

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กำชับเหมืองแร่เข้มงวดการใช้วัตถุระเบิด

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กำชับผู้ประกอบการเหมืองแร่ควบคุมดูแลการใช้วัตถุระเบิดอย่างเข้มงวด เตรียมการป้องกันและรับมือกับเหตุความไม่สงบ
(19/08/2562)

รัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนที่ประสบภัยแล้งและได้แก้ไขปัญหาจนหลายพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า สืบเนื่องจากที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีมติให้เร่งดำเนินการมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งใน ๓ ระยะ ในส่วนของมาตรการเร่งด่วนได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที พร้อมมอบ สทนช.ติดตามผลการดำเนินงาน และรายงาน ครม.ต่อไป
(19/08/2562)

การพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG และความคืบหน้ารถไฟฟ้ากรุงเทพฯ -ปริมณฑล

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 62 นายกรัฐมนตรีกล่าวในที่ประชุม ครม. ให้ทุกกระทรวงร่วมมือกันกำหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจร่วมกันทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมทั้งการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยขอให้คณะรัฐมนตรีทุกกระทรวง ศึกษาโมเดลการทำเศรษฐกิจที่เรียกว่า BCG หรือ Bio Economy (เศรษฐกิจชีวภาพ) Circular Economy (เศรษฐกิจหมุนเวียน) และ Green Economy (เศรษฐกิจสีเขียว) ซึ่งนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เสนอโดย นายกรัฐมนตรีเล็งเห็นว่าเป็นโมเดลที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับฐานราก ทั้งราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาระยะกลาง และระยะยาวได้ต่อไป
(19/08/2562)

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน จัดโครงการพัฒนาเรื่องเล่า (Story telling) ของเมืองท่องเที่ยว เพื่อยกระดับวัฒนธรรมสู่การจัดการท่องเที่ยววันที่ 3

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน จัดโครงการพัฒนาเรื่องเล่า (Story telling) ของเมืองท่องเที่ยวล้านนา เชียงใหม่ - เชียงราย - ลำพูน - ลำปาง และพะเยา เป็นวันที่ 3 เพื่อยกระดับวัฒนธรรมสู่การจัดการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2562
(18/08/2562)

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน จัดโครงการพัฒนาเรื่องเล่า (Story telling) ของเมืองท่องเที่ยว เพื่อยกระดับวัฒนธรรมสู่การจัดการท่องเที่ยววันที่ 2

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน จัดโครงการพัฒนาเรื่องเล่า (Story telling) ของเมืองท่องเที่ยวล้านนา เชียงใหม่ - เชียงราย - ลำพูน - ลำปาง และพะเยา เป็นวันที่ 2 เพื่อยกระดับวัฒนธรรมสู่การจัดการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2562
(17/08/2562)

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน จัดโครงการพัฒนาเรื่องเล่า (Story telling) ของเมืองท่องเที่ยว เพื่อยกระดับวัฒนธรรมสู่การจัดการท่องเที่ยว

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน จัดโครงการพัฒนาเรื่องเล่า (Story telling) ของเมืองท่องเที่ยวล้านนา เชียงใหม่ - เชียงราย - ลำพูน - ลำปาง และพะเยา เพื่อยกระดับวัฒนธรรมสู่การจัดการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2562
(16/08/2562)

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดลำพูน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานอุปกรณ์กีฬา หนังสือ สิ่งของเครื่องใช้ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดลำพูน
(16/08/2562)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดประชุม กพร.ปจ.เพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังแรงงานในจังหวัดลำพูน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2562 เพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังแรงงานในจังหวัดลำพูน รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
(16/08/2562)

รองผู้ว่าราชการจังหวดลำพูน ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

รองผู้ว่าราชการจังหวดลำพูน ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความโปร่งใส และความมั่นใจในขั้นตอนการระบายข้าวของภาครัฐ
(16/08/2562)