พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภูญิชัย ** "เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท"เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ ๑ ในโครงการที่ดีของคนไทย ** จังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือผู้พบเห็นการเอารัดเอาเปรียบ ด้านสินค้าเเละบริการ เเจ้งร้องเรียนได้ที่ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลำพูน โทร.053-561483 หรือ สายด่วน สคบ.1166** **เชิญรับฟังรายการผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพบประชาชน ทาง สวท.ลำพูน FM 95 MHz ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น.**

ลำพูน ข่าวอัพเดท

จังหวัดลำพูน จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล `ลำพูนโปร่งใส สุจริต คิดแยกแยะ (ประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม)`

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำพูน จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล รวมทุกภาคส่วนมาร่วมสร้าง `ลำพูนโปร่งใส สุจริต คิดแยกแยะ (ประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม)`
(06/12/2562)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อัญเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เนื่องจากภาวะอากาศหนาวในขณะนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมตรีและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ อัญเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎร ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เป็นขวัญและกำลังใจ แก่ราษฎรที่กำลังประสบความภัยหนาว
(06/12/2562)

จังหวัดลำพูน จัดโครงการการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 (MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY)

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน จัดโครงการการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 (MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY) เพื่อกำหนด มาตรการ แผนงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกลไกหลักในการบูรณาการ ส่งเสริมการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้ลดความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
(06/12/2562)

จังหวัดลำพูน จัดประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมวิ่ง LAMPHUN HALF MARATHON `ลำพูนฮาล์ฟมาราธอน 2019` ต้อนรับนักวิ่งจำนวนกว่า 6,000 คน

จังหวัดลำพูน จัดประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมวิ่ง LAMPHUN HALF MARATHON `ลำพูนฮาล์ฟมาราธอน 2019` ต้อนรับนักวิ่งจำนวนกว่า 6,000 คน เพื่อสอบถามแนวทางการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่ยังต้องการความร่วมมือ และแนวทางแก้ไข ของแต่ละฝ่าย
(06/12/2562)

จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนประชาชนระวังรักษาสุขภาพจากสภาวะอากาศหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่องในระยะนี้

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน แจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อม ป้องกัน รับมือ สถานการณ์อากาศหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่อง 6-8 องศาเซลเซียส พร้อมแจ้งเตือนประชาชนคอยติดตามข่าวสารจากทางราชการ รักษาสุขภาพ เนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงโดยเฉพาะพื้นที่ยอดดอยและยอดภู
(06/12/2562)

จังหวัดลำพูน ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) `โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน`

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) `โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน` เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงอยู่ ปรากฏเป็นความภูมิใจของคนไทยและเป็นความชื่นชมของชาวโลก
(05/12/2562)

จังหวัดลำพูนประกอบพิธีแสดงพระธรรมเทศนา บทเทศนา `ภูมิกถา` เรื่องดินและวันดินโลก และพิธีจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

จังหวัดลำพูนประกอบพิธีแสดงพระธรรมเทศนา บทเทศนา `ภูมิกถา` เรื่องดินและวันดินโลก และพิธีจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ที่ วิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
(05/12/2562)

จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง และพัฒนาชุมชนที่อาศัยริมแม่น้ำ คูคลอง บริเวณคลองเหมืองลึก ตำบลหนองช้างคืน/ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
(05/12/2562)

จังหวัดลำพูน จัดพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

พสกนิกรชาวจังหวัดลำพูน ร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562
(05/12/2562)

จังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2562

จังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนรณรงค์ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมกัน`ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟมบรรจุอาหาร` และร่วมกันขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.2563 ของจังหวัดลำพูน
(04/12/2562)

จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2562

จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการออกรางวัลสลากกาชาด ในงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 ออกสลากในวันที่ 8 ธันวาคม 2562 ณ เวทีกลางการ บริเวณงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวฯ
(04/12/2562)

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำประชาชนชาวนับพันคน ร่วมงาน`วันพระแม่นั่งเมือง` ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และประชาชนชาวจังหวัดลำพูน นับพันคนร่วมเดินขบวนแห่เครื่องบูชาไหว้สาพระนางจามเทวี ในงาน`วันพระแม่นั่งเมือง` ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562
(04/12/2562)