พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภูญิชัย ** "เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท"เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ ๑ ในโครงการที่ดีของคนไทย ** จังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือผู้พบเห็นการเอารัดเอาเปรียบ ด้านสินค้าเเละบริการ เเจ้งร้องเรียนได้ที่ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลำพูน โทร.053-561483 หรือ สายด่วน สคบ.1166** **เชิญรับฟังรายการผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพบประชาชน ทาง สวท.ลำพูน FM 95 MHz ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น.**

ลำพูน ข่าวอัพเดท

ขอเชิญประชาชนร่วมสักการะ `พระมหาศิระจุมภฏปฏิมากร` ตลอดเส้นทางถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานวันพระบรมราชสมภพ ถวายพระราชสมัญญาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมโภช `พระมหาศิระจุมภฏปฏิมากร` และพระพุทธรูปสำคัญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 18 ตุลาคม 2562
(15/10/2562)

ครม.เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรรายย่อยให้สามารถดำรงชีพได้ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว รวมถึงส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2562 ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้านหลัก ได้แก่ 1. มาตรการบรรเทาค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกองทุนหมู่บ้าน 2. มาตรการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพสำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2562 และเกษตรกรรายย่อย 3. มาตรการเพื่อกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ และ 4. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
(15/10/2562)

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยประชาชนทั่วประเทศ พร้อมใจสวมเสื้อหลวง น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นั้น
(15/10/2562)

จังหวัดลำพูน เชิญรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวน `พยุหยาตราทางชลมารค` ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 นี้

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเฉลิมพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรีอย่างสมบูรณ์ ตามโบราณราชประเพณี
(15/10/2562)

สำนักงานขนส่งลำพูน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระภาษีรถ อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า สำนักงานขนส่งลำพูน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระภาษีรถทั่วไทยตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการชำระภาษีรถ ประจำเดือนตุลาคม
(15/10/2562)

ผู้ว่าฯลำพูน เดินสายทำบุญ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2562

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ เนื่องในวันออกพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ
(14/10/2562)

ชาวจังหวัดลำพูนร่วมกันประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดลำพูนร่วมกันประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
(13/10/2562)

จังหวัดลำพูนประกอบพิธีสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดลำพูนพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง ประกอบพิธีสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
(13/10/2562)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ขอเชิญประชาชนร่วมอุดหนุนลองกองสด จากเกษตรกรชาวสวนภาคใต้ ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกองจังหวัดปัตตานี

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ขอเชิญประชาชนอุดหนุนลองกองสดจากเกษตรกรชาวสวนภาคใต้ ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกองจังหวัดปัตตานี สั่งจองล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม นี้
(13/10/2562)

ช่วงวันหยุดยาว ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมโครงการ ชิม ช้อป ใช้ กระตุ้นการท่องเที่ยวในงานเทศกาล`โคมแสนดวงที่เมืองลำพูน` กันอย่างเนื่องแน่น

ช่วงวันหยุดยาว ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมใช้บริการ โครงการ ชิม ช้อป ใช้ โครงการของรัฐบาลกระตุ้นการท่องเที่ยวในงานเทศกาล`โคมแสนดวงที่เมืองลำพูน` เป็นการกระจายรายได้ลงสู่แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน โดยนักท่องเที่ยวได้ร่วม บูชา ถวายโคม แขวนโคม แด่องค์พระธาตุหริภุญชัย และซื้อของที่ระลึกและของฝากบริเวณขั่วมุง และบริเวณร้านค้าโดยรอบกันอย่างเนื่องแน่น
(13/10/2562)

จังหวัดลำพูนร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีทอผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน

จังหวัดลำพูนร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีทอผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อสืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน
(13/10/2562)

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำประชาชนจิตอาสานับพันคน ร่วมพัฒนาลำน้ำ คูคลอง และรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน

จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง และรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถวายเป็นพระราชกุศล
(13/10/2562)